Betonmortel

We spreken van beton wanneer een groot deel van het toeslagmateriaal groter is dan 4 mm.

Zowel ten aanzien van de verwerkingseigenschappen van de betonspecie als de eigenschappen van het verhard beton kan worden gekozen uit een grote variƫteit van eigenschappen.

De specificatie van beton bevat, naast de vermelding dat het moet voldoen aan NEN-EN 206 in combinatie met NEN 8005, ten minste de volgende vijf basiseisen.

  • druksterkteklasse
  • milieuklasse(n)
  • consistentieklasse
  • grootste korrelafmeting grof toeslagmateriaal

Voordat we daadwerkelijk betonmortel bestellen, moeten alle gewenste eigenschappen bekend zijn. Dat betreft zowel de eisen aan het verharde product als de eisen aan de betonspecie.

Voor de levering kan worden gekozen tussen:

  • betonspecie samengesteld op prestatie-eisen en
  • betonspecie gemaakt op samenstelling.

Bij Voets Langeraap beton helpen wij u graag met het maken van de juiste keuze. Heeft u vragen neem dan gerust contact op met een van onze gespecialiseerde medewerkers.